Begrenzing

Om tot het onderzoeksresultaat te komen binnen de gestelde tijden en met de capaciteit van vrijwilligers is het nodig enkele grenzen te stellen. Deze zijn:

  • We gaan geen discussie voeren over de noodzaak van de energietransitie. De regering heeft besloten dat de gemeenten met een plan van aanpak moet komen hoe de energietransitie te realiseren. Over de noodzaak van een energietransitie verwijzen we naar het klimaatakkoord van de regering, het verdrag van Parijs, het IPCC en het KNMI.
  • We beperken ons tot de (particuliere) woningen in Tuindorp gebouwd in de periode 1930-1940. De huizen in Tuindorp Oost zijn van een latere datum en bevatten ook appartementsgebouwen en de huizen in Tuindorp West zijn van recente datum. Deze woningen worden dus niet betrokken in ons onderzoek
  • We concentreren ons op de vraagstelling op welke wijze wij de woningen kunnen verwarmen. Daarbij gaan we uit dat alle woningen een elektriciteit-aansluiting hebben, die voldoet / gaat voldoen aan de eisen die na de transitie daaraan gesteld worden.
  • We gaan ervan uit voor het berekenen van kosten en opbrengsten dat de woningen allemaal in eigendom van de bewoners zijn.
  • Alternatieve opwekking van elektriciteit valt buiten de scope. Wellicht dat de combinatie van zonnepaneel en zonneboiler nog wel aan de orde zal komen.
  • Andere belangrijke zaken zoals vergroening van de tuinen, luchtvervuiling, transport enz. vallen buiten de scope van het onderzoek.