Isolatie Dak

Het dak kan van binnen of van buiten geisoleerd worden.

Als het mogelijk is van binnen te isoleren dar wordt er een flink pakket isolatiemateriaal tegen het dakbeschot aangebracht. Daartussen wordt een dampremmende folie aangebracht en de binnenzijde wordt afgewerkt conform de wensen van de bewoners.
de dikte van het pakket isolatie is niet gering.
Om op een Rc van 2,5 uit te komen moet de laag piepschuim (EPS, XPS) circa 10 cm dik zijn. Bij gebruik van Bluedec is die laag 2 cm.
Om op de BENG eisen uit te komen is met XPS een laagdikte van 24cm nodig, met bluedec is die laag 5 cm.

Om het dak van buiten te isoleren omdat de binnenzijde al mooi afgewerkt is of om die ruimte te besparen dan kan er ook van buiten isolatie aangebracht worden. Daartoe worden de pannen en de panlatten verwijderd, isolatie aangebracht en het dak weer voorzien van de pannen. Dit kan waarschijnlijk alleen uitgevoerd worden door een professionele aannemer. Op Prof Ritzema Boslaan 17 is het dak van buiten geïsoleerd en kunt u zien hoe dat uitziet.