Isolatie Fundatie

De huizen in Tuindorp zijn op een betonnen fundering gebouwd. Veelal 9 palen die de grond in gaan en daarop een betonnen frame langs de buiten en binnen muren. De vloer in de gang en keuken zijn ook van beton en opgehangen aan de fundering.

Door de verzakkende grond in Tuindorp zie je vaak dat de fundering aan de buitenkant in voor en achtertuin bloot ligt. Uit beelden van de warmtecamera hieronder is duidelijk te zien dat deze fundering een groot warmte lek veroorzaakt.

De buitenmuren staan ongeïsoleerd op deze fundering en het zal dus heel moeilijk zijn om de fundering te isoleren. Uitgraven en rondom bekleden met isolatie materiaal laat de aansluiting met de buitenmuur nog steeds vrij. Je zou de isolatie aan de buitenkant circa 50 sm langs de buitenmuur te moeten optrekken om tot resultaat te komen.

Eigenlijk heben we op dit moment geen goede oplossing voor dit probleem. Zodra we die hebben zullen we dat hier publiceren.

Duidelijk te zien is dat de betonnen fundering relatief warm is (-2,4 C terwijl het buiten -14C is

Ook binnenshuis is duidelijk te zien dat de fundering koud is t.o.v. de woonkamer

Verder is ook te zien dat de spouwmuur isolatie uitgezakt is en warme plekken toont